Licznik odwiedzin
                        Położenie szkoły
Adres szkoły:

Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy
ul. Nadrzeczna 19
84-252 Zamostne
tel.58/ 572-02-89

Copyright © 2010 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu